PUGINATE di BREGNANO (CO) - Iscrizione tramite ID GARA 30183 - 13 Mem. GianAngelo Figini - Classe 1.26 - Org. U.C. Puginatese ASD - Chi.Isc. 24.9.h.22.00 - Ritr. Bar via Carducci 3, h.7.00 - Part. h.9.00 - Perc. Puginate-Bulgorello-Pioda-Bregnano-Puginate- rip. 6 vol. - Km.41 - x Info: tel. 3396285590 - DC: L.Curioni -Giuria: Bartesaghi-FCorti-Casartelli.

 

PUGINATE di BREGNANO (CO) - Iscrizione tramite ID GARA 30184 - 13 Mem. GianAngelo Figini - Classe 1.27 - Org. U.C. Puginatese ASD - Chi.Isc. 24.9.h.22.00 - Ritr. Bar via Carducci 3, h.7.00 - Part. h.10.30 - Perc. Puginate-Bulgorello-Pioda-Bregnano-Puginate- rip. 7 vol. - Km.448 - x Info: tel. 3396285590 - DC: L.Curioni -Giuria: Bartesaghi-FCorti-Casartelli.

Pagina a cura di SIMONA MOSCATELLI